İKV’Den Türkiye’de ve AB’de Kişisel Verilerin Korunması Kitapçığı|Uluslararası Sistemin Popüler Fenomeni Açık Veriler Nedir?

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından, “Türkiye’de ve AB’de Kişisel Verilerin Korunması ” başlıklı 67 sayfadan oluşan yayın;  düzenlenen toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

2015-12-27 23-20-42 Ekran görüntüsü

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran’ın hazırladığı “Türkiye’de ve AB’de Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı yayın Türkiye’de yıllardır çıkarılamayan kişisel verilerin gizliliğinin korunması hakkındaki temel kanun çıkarılması,  üçüncü ülkelere veri akışı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kavramlar, açık veri stratejileri, veri güvenliği politikalarıyla birlikte vize güvenlik sistemine yönelik konuları da kapsıyor.
2015-12-27 23-01-38 Ekran görüntüsü 2015-12-27 23-02-06 Ekran görüntüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç bölümünde yayının, “Teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, kişisel verilerin korunması ve sınır ötesi paylaşımına ilişkin tartışmalar; popüler bir küresel eğilim haline geldi.Kişisel verilerin taşıdığı ticari değerle birlikte, konun temel hak ve özgürlüklere ve güvenliğe ilişkin boyutu; konunun çok farklı ve hassas çerçevelerde ele alınmasını gerekli kıldı. ” ifadelerine yer veriliyor.

2015-12-27 23-22-47 Ekran görüntüsü

Devamında, “Kişisel verilerin korunması; B tarafından doğrudan temel hak ve özgürlükler açısından ele alındığı gibi; 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük göçmen kriziyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde sınır yönetiminin ve güvenlik politikalarının parçası olarak ve Dijital Tek Pazar tartışmaları sürerken  dijital ekonomi  ve TTYO müzakereleriyle  bağlantılı olarak da değerlendiriliyor. AB’de, kişisel verilerin korunması alanında bütüncül bir mevzuatın oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bir dönemde; Türkiye’nin bu tartışmaların dışında kalmaması gerektiğini düşünüyoruz.”

2015-12-27 23-33-16 Ekran görüntüsü

Kitapçığın açık veri bölümünde, açık verinin tanımına şöyle yer veriliyor:

“Artan bir hızla gelişen teknolojilerle birlikte eş zamanlı olarak hem devletlerin, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin topladığı/paylaştığı verilerin sayısında büyük bir artış yaşanıyor hem de bu verileri analiz edebilecek ve değerlendirebilecek yöntemler çeşitlilik kazanıyor. Bu verilerin açık veri formatında kamuoyu ile paylaşımı, devletin kritik alanlarda gösterdikleri ilerlemenin takibi, insan kaynağı ve hizmetlerin en etkin şekilde aktarılacağı alanların belirlenmesi ve süreçlerin şeffaf, hesap verilebilir gerçekleşmesi için önem kazanıyor. ”

 

2015-12-27 23-36-14 Ekran görüntüsü

“Devletlerin bulunduğu verilerin  açık veri kabul edilebilmesi için verilerin, bütün paydaşlar tarafından bilgisayarda okunabilir formatta kullanıma, yeniden kullanıma ve dağıtıma açık olması gerekiyor. Devlet verilerinin açık formatta paylaşımının temelde üç alanda kamu hizmetlerinde etkinliği artırabileceğini söylemek mümkün.”

 

2015-12-27 23-40-58 Ekran görüntüsü

Bu alanlar:

“Bilginin daha hızlı yayılmasının sağlanması ve bireylerin bilgiye erişim hakkının tesisi”

“Politika üreticilere daha etkin alanı sağlanması”

“Doğru kaynaklara doğru mekanizmalar üzerinden ulaşımın mümkün olması”

2015-12-27 23-41-09 Ekran görüntüsü

Yayını İndirmek İçin Tıklayınız

İKV’Den Türkiye’de ve AB’de Kişisel Verilerin Korunması Kitapçığı|Uluslararası Sistemin Popüler Fenomeni Açık Veriler Nedir?” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*