TÜRKİYE’DEKİ AR-GE FAALİYETLERİ

Untitled_infographic (1)Untitled_infographic (2)

Müşterilerin zevk ve tercihlerinde görülen önemli değişme ve farklılaşma; üretim, rekabet ve fiyat süreçlerinde baş döndürücü gelişmeleri doğurmakta ve işletmelerin var olabilmek için farklı çabalar içerisine girmelerine neden olmaktadır. Rekabet sonucunda, işletmelerin yeteneklerini ve kaynaklarını doğal ve esnek bir sürece adapte etmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. İşletmelerin dünya ekonomilerinde ve kendi ülke ekonomilerinde başarıyla faaliyet gösterebilmesi ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmesi için sürekli mevcut üretim faktörlerini ve ürünlerini yenileyip geliştirmeleri gerekmektedir.

Günümüzün rekabetçi ortamında hızla gelişip büyüyen işletmelerin genellikle araştırma ve geliştirmeye önem veren, yenilikçi işletmeler olduğu; araştırma-geliştirmeye önem verilmesinin pazarla, işletme ile sosyal fayda ve personelle ilgili çeşitli nedenlerinin bulunduğu, araştırma geliştirmenin küresel ölçekte önem kazandığı görülmektedir.

Çağımızda yaşanan hızlı ve köklü değişimler işletmelere yenilikçi olmaktan başka seçenek bırakmamakta; bu durum da işletmelerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine stratejik boyutta önem vermelerine yol açmaktadır. ar-ge teşvikleri mevcuttur . Bunlar : bilimsel teşvikler,vergisel teşvikler,teknopark desteği gibi. sonuç olarak Ülkemiz ekonomik sistemi kamusal ve özel girişimci olmak üzere karma bir ekonomiye sahiptir, sistem olarak da “Serbest Piyasa Ekonomisi” be­nimsenmiştir.

Son yıllarda gerek ka­musal gerekse özel girişimciler sadece ülke için değil dünya için mal ve hiz­met üretir olmuşlar, dünyanın globalleşme kervanına katılmışlardır. Küçük, orta ve büyük ölçekli işlet­melerimiz yavaş da olsa “fason üre­tim” ya da “yabancı patentli üre­tim” yapma yerine “yeni teknoloji” ile üretim yapma gereksinimi duyma­ya başlamışlardır. Devlet de “bilgi devrimi”nin önemini kavramış, kamusal olarak AR- GE çalışmalarını etkin bir şekilde destekleme teşvikle­rini uygulamaya koymuştur.

Toplam Ar-Ge harcamasının yarısı ticari kesim tarafından yapıldı

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim %49,8 ile en büyük paya sahipken bunu %40,5 ile yükseköğretim kesimi ve %9,7 ile kamu kesimi takip etti. Bir önceki yıl ticari kesim %47,5 ile yine ilk sırada yer alırken, bunu %42,1 ile yükseköğretim, %10,4 ile kamu kesimi takip etti.

Toplam Ar-Ge harcamasının yarısı ticari kesim tarafından yapılıyor.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim %49,8 ile en büyük paya sahipken bunu %40,5 ile yükseköğretim kesimi ve %9,7 ile kamu kesimi takip etti. Bir önceki yıl ticari kesim %47,5 ile yine ilk sırada yer alırken, bunu %42,1 ile yükseköğretim, %10,4 ile kUntitled_infographicamu kesimi takip etti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*